Navázání spolupráce s klubem Zimbru Olymp

Naše vinárna právě navázala dlouhodobou spolupráci s integračním klubem Zimbru Olymp, jehož cílem je sbližování a integrace prostřednictvím sportu, kultury a osvětové činnosti pro Moldavany současně žijící na území ČR.

noravank-spoluprace

Klub je otevřený pro všechny, kteří mají zájem o sport, tělesnou a duševní zdatnost, kulturu a další osvětové činnosti. Více informací o klubu naleznete na https://zimbruolymp.estranky.cz/ 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou podporu.